فرودگاه

متوسط تاخیر پرواز ایرلاین‌ها به ۹۴ دقیقه رسید

طبق آمار شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران، در خردادماه ۱۴۰۲، ۲۸ درصد پروازهای خروجی تاخیر داشتند

اردیبهشت آنلاین _ طبق آمار شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران، در خردادماه ۱۴۰۲، ۲۸ درصد پروازهای خروجی تاخیر داشتند و متوسط زمان تاخیر پرواز ایرلاین‌ها، به ۹۴ دقیقه افزایش یافت.

به گزارش ایسنا، براساس گزارش منتشرشده توسط مرکز اطلاعات و آمار شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران، کل پروازهای فرودگاه‌های تحت مالکیت شرکت در خردادماه ۱۴۰۲ نسبت به ماه مشابه سال گذشته در نشست و برخاست ۲ درصد و در اعزام و پذیرش مسافر ۳ درصد کاهش و در ارسال و پذیرش بار و پست ۲ درصد افزایش داشته است.

پروازهای داخلی فرودگاه‌های تحت مالکیت شرکت در خرداد ماه ۱۴۰۲ نسبت به ماه مشابه سال گذشته در نشست و برخاست ۵ درصد، اعزام و پذیرش مسافر ۵ درصد و ارسال و پذیرش بار و پست ۲ درصد کاهش داشته است. پروازهای بین‌المللی فرودگاه‌های تحت مالکیت شرکت نیز نسبت به ماه مشابه سال گذشته در نشست و برخاست ۳۲ درصد، اعزام و پذیرش مسافر ۱۶ درصد و ارسال و پذیرش بار و پست ۱۵ درصد افزایش داشته است.

کل پروازهای فرودگاه‌های تحت مالکیت شرکت در خرداد ماه ۱۴۰۲ نسبت به ماه گذشته در نشست و برخاست ۳ درصد افزایش، اعزام و پذیرش مسافر ۲ درصد کاهش و ارسال و پذیرش بار و پست ۲ درصد افزایش داشته است. پروازهای داخلی نیز در این بازه زمانی نسبت به ماه گذشته در نشست و برخاست ۱ درصد، اعزام و پذیرش مسافر ۵ درصد و ارسال و پذیرش بار و پست ۶ درصد کاهش داشته است. پروازهای بین‌المللی نیز در نشست و برخاست ۵۰ درصد، اعزام و پذیرش مسافر ۴۹ درصد و ارسال و پذیرش بار و پست ۴۸ درصد افزایش داشته است.

در خرداد ماه ۱۴۰۲ حداقل ۸۰ درصد نشست و برخاست کل پروازها به‌ترتیب در د۱۰ فرودگاه مهرآباد، مشهد، شیراز، کیش، تبریز، اهواز، اصفهان، بندرعباس، کرمان و خلیج فارس (عسلویه) انجام شده است. از این میزان حداقل ۸۰ درصد نشست و برخاست پروازهای داخلی به ترتیب در ۱۰ فرودگاه مهرآباد، مشهد، شیراز، کیش، اهواز، تبریز، بندرعباس، اصفهان، خلیج فارس (عسلویه) و کرمان انجام شده و حداقل ۸۰ درصد نشست و برخاست پروازهای بین‌المللی در پنج فرودگاه مشهد، شیراز، تبریز، اصفهان و لارستان انجام شده است.

در خردادماه ۱۴۰۲، پروازهای داخلی ۹۰ درصد از کل نشست و برخاست پروازهای مسافری را اختصاص داده‌اند که حدود ۹۰ درصد اعزام و پذیرش مسافر و ۸۰ درصد ارسال و پذیرش بار و پست را شامل می‌شود.

مسیر مهرآباد به مشهد در این بازه با تعداد ۸۹۶ پرواز، پرترددترین مسیر در پروازهای داخلی است و بیشترین مسافر در مسیر مشهد به مهرآباد بوده است. در میان پروازهای بین‌المللی هم مسیر نجف به مشهد تعداد ۲۰۶ پرواز، پرترددترین مسیر در پروازهای بین‌المللی است و بیشترین مسافر نیز در همین مسیر بوده است.

در جدول منتشرشده شرکت فرودگاه‌ها، نام ۲۰ شرکت هواپیمایی فعال آمده است که در خردادماه سال ۱۴۰۲، درمجموع ۱۴ هزار و ۸۲ پرواز انجام داده‌اند و ۳۸۷۵ پرواز با تاخیرهای بیشتر از ۳۰ دقیقه داشته‌اند؛ میزان تاخیر پروازهای خروجی تاخیردار، ۳۶۵ هزار و ۷۰۴ دقیقه معادل ۶۰۹۵ ساعت و ۲۵۳ روز بوده که ۲۸ درصد پروازها را شامل می‌شود؛ این در حالی است که در اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۲، ۲۷ درصد پروازها تاخیر بیش از ۳۰ دقیقه داشتند؛ این موضوع نشان‌دهنده افزایش یک درصدی پروازهای تاخیردار است.

متوسط زمان تاخیر پروازهای تاخیردار در خرداد ماه به ۹۴ دقیقه رسید و نسبت به اردیبهشت ۱۴۰۲، ۱۰ دقیقه افزایش یافت؛ ایرلاین‌های فلای‌پرشیا با ۱۳۱، ایران‌ایر با ۱۲۴، وارش با ۱۲۰ کارون با ۱۱۱، چابهار با ۱۰۳ و آسمان با ۱۰۲ دقیقه، متوسط تاخیرهایشان بیشتر از ۱۰۰ دقیقه بود.

در خرداد ماه ۱۴۰۲ شرکت‌های تابان، ایرتور و کارون با ۴۵، ۳۸ و ۳۸ درصد بیشترین و شرکت‌های هواپیمایی آساجت و ماهان به‌ترتیب با صفر و ۸ درصد در پروازهای برنامه‌ای مسافری، کمترین درصد تاخیرات را دارند؛ به‌عبارت دیگر شرکت‌های هواپیمایی آساجت و ماهان بهترین عملکرد را داشته‌اند.

همچنین نسبت به ماه گذشته، شرکت‌های هواپیمایی معراج و وارش به ترتیب با ۱۸ و ۱۶ درصد افزایش بیشترین و شرکت‌های هواپیمایی قشم‌ایر، کیش‌ایر، کاسپین و چابهارایر به ترتیب با ۸، ۸، ۸ و ۴ درصد کاهش در پروازهای برنامه‌ای مسافری، کمترین تغییر درصد رشد پروازهای تاخیردار را دارند؛ به‌عبارت دیگر شرکت‌های هواپیمایی قشم‌ایر، کیش‌ایر، کاسپین و چابهارایر بهترین عملکرد را نسبت به ماه گذشته داشته‌اند.

در بخش پروازهای باطل‌شده نیز شرکت‌های هواپیمایی زاگرس و کاسپین با ۷۸ و ۶۵ درصد بیشترین و شرکت‌های هواپیمایی پویاایر و فلای‌پرشیا با ۳ و ۹ درصد در کل پروازهای دارای مجوز، کمترین درصد پروازهای ابطالی را دارند؛ به عبارت دیگر شرکت‌های هواپیمایی پویاایر و فلای‌پرشیا بهترین عملکرد را داشته‌اند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اینستاگرام دنبال کنید