هواپیما

میانگین تاخیر ایرلاین‌های داخلی به ۸۱ دقیقه رسید

شرکت‌های هواپیمایی آسمان، معراج و کاسپین به ترتیب با ۳، ۳ و ۲ درصد کاهش در پروازهای برنامه‌ای مسافری، بیشترین و کمترین تغییر درصد پروازهای تأخیردار را داشتند

اردیبهشت آنلاین: متوسط زمان تاخیر پروازهای تاخیردار از سوی شرکت‌های هواپیمایی داخلی در آبان ماه، به ۸۱ دقیقه رسیده که درمقایسه با متوسط ۸۶ دقیقه‌ای تاخیرها در مهرماه کاهش یافته، اما پروازهای تاخیردار در آبان‌ماه ۳۳ درصد پروازها را شامل می‌شود که نسبت‌به آمار ۲۹ درصدی پروازها در مهر افزایش یافته است.

به گزارش ایسنا، براساس گزارش منتشرشده توسط مرکز اطلاعات و آمار شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران، کل پروازهای فرودگاه‌های تحت نظارت یا مالکیت این شرکت در آبان‌ماه امسال نسبت به ماه مشابه سال گذشته، در تعداد نشست و برخاست ۱۲ درصد کاهش و در اعزام و پذیرش مسافر یک درصد کاهش داشته است، همچنین ارسال و پذیرش بار و پست هفت درصد نسبت به ماه مشابه سال گذشته کاهش داشته است.

پروازهای داخلی فرودگاه‌های تحت نظارت یا مالکیت شرکت در آبان ماه ۱۴۰۱ نسبت به ماه مشابه سال گذشته در نشست و برخاست ۱۴ درصد، در اعزام و پذیرش مسافر، دو درصد و در ارسال و پذیرش بار و پست، هشت درصد کاهش داشته است. در عین حال پروازهای بین‌المللی فرودگاه‌های تحت نظارت یا مالکیت شرکت در آبان ماه نسبت به ماه مشابه سال گذشته در نشست و برخاست ۳۱ درصد، اعزام و پذیرش مسافر ۲۰ درصد و ارسال و پذیرش بار و پست، چهار درصد افزایش داشته است.

افزایش اعزام و پذیرش مسافر نسبت به مهرماه ۱۴۰۱

کل پروازهای فرودگاه‌های تحت نظارت یا مالکیت شرکت در آبان ماه ۱۴۰۱ نسبت به ماه گذشته (مهرماه ۱۴۰۱) در نشست و برخاست یک درصد و در اعزام و پذیرش مسافر دو درصد افزایش و در ارسال و پذیرش بار و پست، سه درصد کاهش داشته است.

پروازهای داخلی فرودگاه‌های تحت نظارت یا مالکیت شرکت در آبان ماه ۱۴۰۱ نسبت به مهرماه در نشست و برخاست دو درصد افزایش، در اعزام و پذیرش مسافر، چهار درصد افزایش و در ارسال و پذیرش بار و پست، دو درصد کاهش داشته است. در عین حال پروازهای بین‌المللی فرودگاه‌های تحت نظارت یا مالکیت شرکت در آبان ماه ۱۴۰۱ نسبت به ماه گذشته در نشست و برخاست ۱۱ درصد، در اعزام و پذیرش مسافر ۱۳ درصد و در ارسال و پذیرش بار و پست ۱۱ درصد کاهش داشته است

در آبان ماه ۱۴۰۱ حداقل۸۰ درصد نشست و برخاست کل پروازها به ترتیب در ۱۰ فرودگاه مهرآباد، مشهد، شیراز، کیش، اهواز، اصفهان، بندرعباس، تبریز، خلیج فارس (عسلویه) و کرمان انجام شده است. همچنین حداقل ۸۰ درصد نشست و برخاست پروازهای داخلی به ترتیب در ۱۰ فرودگاه مهرآباد، مشهد، کیش، شیراز، اهواز، اصفهان، بندرعباس، تبریز، خلیج فارس (عسلویه) و کرمان انجام شده است. حداقل ۸۰ درصد نشست و برخاست پروازهای بین‌المللی نیز در چهار فرودگاه مشهد، شیراز، تبریز و اصفهان انجام شده است.

پرترددترین مسیر در پروازهای داخلی در آبان‌ماه امسال، مشهد-تهران با ۸۱۶ پرواز بوده و مهرآباد، مشهد، کیش، شیراز، اهواز و اصفهان بیشترین نشست و برخاست داخلی را داشتند. پرترددترین مسیر در پروازهای بین‌المللی نیز نجف-مشهد با ۱۳۹ پرواز بوده و بیشترین مسافر در همین مسیر بوده است و بیشترین نشست و برخاست پروازهای بین‌المللی در فرودگاه‌های مشهد، شیراز، تبریز، اصفهان، لارستان و بندرعباس انجام شده است.

پروازهای تاخیردار، چهار درصد افزایش یافت

در جدول منتشرشده شرکت فرودگاه‌ها، نام ۲۰ شرکت هواپیمایی فعال آمده است که در آبان ماه سال ۱۴۰۱، مجموعا ۱۳ هزار و ۷۱۸ پرواز را انجام داده‌اند و ۴۵۶۰ پرواز با تاخیرهای بیشتر از ۳۰ دقیقه داشته‌اند و میزان تاخیر پروازهای خروجی تاخیردار، ۳۶۷ هزار و ۱۹۸ دقیقه معادل ۶۱۲۰ ساعت و ۲۵۵ روز بوده که ۳۳ درصد پروازها را شامل می‌شود و در مقایسه با مهرماه ۱۴۰۱، با ۱۳ هزار و ۶۴۰ پرواز خروجی و ۳۹۴۷ پرواز خروجی تاخیردار که ۲۹ درصد پروازها را شامل می‌شد، چهار درصد افزایش یافته است.

در حالی که متوسط زمان تاخیر پروازهای تاخیردار در مهرماه ۸۶ دقیقه بود، این رقم در آبان‌ماه به ۸۱ رسیده که نشان از کاهش میانگین تاخیرهاست؛ و در عین حال تنها کیش‌ایر، متوسط پروازهای تاخیردارش بیش‌تر از ۱۰۰ دقیقه (۱۱۲ دقیقه) بود.

همچنین شرکت‌های هواپیمایی چابهارایر وآتاایر به‌ترتیب با ۵۶ و ۵۴ درصد و شرکت‌های هواپیمایی ماهان، آساجت و پارس‌ایر به‌ترتیب با ۱۰، ۱۰ و ۲۲ درصد در پروازهای برنامه‌ای مسافری، بیشترین و کمترین درصد تأخیرات را داشتند، به عبارت دیگر ماهان، آساجت و پارس‌ایر بهترین عملکرد را داشته‌اند.

در عین حال درآبان ماه ۱۴۰۱ نسبت به ماه گذشته، شرکت‌های هواپیمایی تابان، ساها و پویاایر به ترتیب با ۱۵، ۱۵ و ۱۱ درصد افزایش و شرکت‌های هواپیمایی آسمان، معراج و کاسپین به ترتیب با ۳، ۳ و ۲ درصد کاهش در پروازهای برنامه‌ای مسافری، بیشترین و کمترین تغییر درصد پروازهای تأخیردار را داشتند، به عبارت دیگر شرکت‌های هواپیمایی آسمان، معراج و کاسپین بهترین عملکرد را نسبت به ماه گذشته داشته‌اند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اینستاگرام دنبال کنید