قیمت مسکن

افزایش نجومی نرخ املاک در تهران توطئه بود

عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ضمن تأکید بر اینکه افزایش نجومی نرخ املاک در تهران توطئه بود، گفت: ضرورت دارد دستگاه‌های نظارتی ورود و مساله را ریشه‌یابی کنند.

اردیبهشت آنلاین: عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ضمن تأکید بر اینکه افزایش نجومی اخیر نرخ املاک در تهران توطئه بود، گفت: ضرورت دارد دستگاه‌های نظارتی ورود و مساله را ریشه‌یابی کنند.

‌علی عبداللهیان در گفت‌وگو با فارس‌ ضمن برشمردن اجزای ساخت مسکن اظهار داشت: تولیدکنندگان ساخت مسکن 3 دسته هستند، عده‌ای به دنبال توسعه کشور و ساماندهی وضعیت مردم هستند، عده‌ای در کنار ساماندهی شرایط بازار مسکن به دنبال نفع اقتصادی هستند و دسته سوم تنها به دنبال کسب منفعت هستند و متاسفانه در زمان یکی از شهرداران اسبق شاهد رشد قارچ‌گونه دسته سوم هستیم.

عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تاکید کرد: اگر زمین و سازنده سامان پیدا کردند، شاهد ساماندهی اقتصاد خواهیم بود.

وی در بیان اینکه تولیدکنندگان مسکن بی‌سروسامان‌ترین صنف کشور هستند، تاکید کرد: با شروع رونق ساخت مسکن در کشور، شاهد رونق اقتصاد خواهیم بود، زیرا مسکن خود زیربنا و پیشران است.

عبداللهیان ضمن اشاره به شرایط فعلی بازار مسکن اظهار داشت: متاسفانه در شرایط فعلی، شاهد رشد قابل توجه قیمت‌ها از جمله قیمت مسکن هستیم.

عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ضمن تأکید بر اینکه افزایش نجومی نرخ املاک در تهران توطئه بود، گفت: ضرورت دارد دستگاه‌های نظارتی ورود و مساله را ریشه‌یابی کنند.

وی ضمن اشاره به وظایف وزیر راه و شهرسازی گفت: اگر وزیر راه و شهرسازی مسئولیت خود را به همین شیوه و قانون کنونی، باور کند، چینش تیم وزارت‌خانه خود را بر اساس محوریت حل مسائل تغییر خواهد داد.

عبداللهیان ادامه داد: وزیر راه و شهرسازی نیاز به اطلاعات بازار مسکن دارد و باید بداند تقاضا، تولیدکنندگان مسکن و زمین در کجا و به چه شیوه‌ای وجود دارد.

عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ضمن تشریح این مسئله که مسکن تنظیم کننده بستر اقتصاد کشور است، تاکید کرد: مسکن امروز متاسفانه آنگونه که باید متولی ندارد و شاهد تصمیمات متناقض با رونق این کالای اساسی در کشور هستیم و این تصمیمات باید حذف شود.

وی افزود: وزارت راه و شهرسازی باید بداند، متولی مسکن در کشور است و مردم بر اساس قانون اساسی حق دارند، این کالای اساسی را از دولت طلب کنند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

اینستاگرام دنبال کنید