دکل برق

شبکه برق کشور پایدار است

اردیبهشت آنلاین: مرکز ملی راهبری شبکه برق کشور اعلام کرد شبکه برق کشور پایدار است و‌هیچ محدودیتی در تامین برق مشترکان وجود ندارد.

به گزارش اردیبهشت آنلاین ، مصطفی رجبی مشهدی مدیرعامل شرکت مدیریت شبکه برق ایران گفت: در حال حاضر شبکه برق کشور بدون مشکل و پایدار است و برای تامین برق هموطنان مشکلی وجود ندارد.
سخنگوی صنعت برق در گفتگو با فارس گفت : شبکه برق کشور در شرایط پایدار و مطلوب است و به دلیل محدودیت تولید چراغ هیچ یک از مشترکان خانگی، صنعتی و کشاورزی تاکنون خاموش نشده و هیچ محدودیت برنامه‌ریزی شده‌ای نیز اعمال نشده است.
وی افزود : نه‌تنها محدودیتی در نیمه خردادماه وجود نداشت، بلکه انرژی ارائه شده به صنایع کشور در ۷۴ روز ابتدای سال ۱۴۰۱ نزدیک به ۱۰ درصد افزایش را تجربه کرده است.
این گزارش میافزاید : بیشترین اوج بار ثبت شده تاکنون متعلق به روز ۱۱ خرداد ماه سال ۱۴۰۱ با عددد ۵۵ هزار ۱۳۳ مگاوات بوده است و در همان ‌روز نه تنها محدودیت برق برنامه‌ریزی شده‌ای به هیچ یک از مشترکان اعمال نشده، بلکه ذخیره نیروگاه‌های کشور نیز ۱۱۴۴ مگاوات بوده و فرکانش شبکه نیز در محدوده مجاز قرارگرفته است.
وی افزود این آمار بیانگر آن است که وضعیت شبکه برق کشور تاکنون با توجه به اقدامات صورت و همکاری مردم مطلوب بوده و در ادامه نیز با افزایش همکاری مردم در مدیریت مصرف برق و همچنین بکارگیری همه ظرفیت های کشور ، تابستان با کمترین محدودیت را تجربه خواهیم کرد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

اینستاگرام دنبال کنید